El nostre equip

El nostre equip compte amb més de 20 anys d'experiència en el sector, donant assessorament integral a tots els nostres clients.

Som una empresa jove i dinàmica amb un equip de professionals titulats i personal especialitzat on ens esforcem per donar la millor atenció al client.

Els nostres programes informàtics ens permeten la gestió online del client, el que ens permet arribat a tots els racons de l'estat.

La nostra premissa es fer que l'empresari (Pime o Autònom) no tingui que perdre el seu valuós temps en tràmits i burocràcia, i així poder obtindre una major rendibilitat per la seva empresa o entorn particular.
Els Nostres Serveis, (si no el trobes consulta'ns buscarem la solució)

Particulars

Declaració de la Renda (IRPF)

Declaració de Patrimoni

Consultes Jurídiques - Assessoria Fiscal

Gestió d’ Arrendaments - Assessorament Financer

Impost de transmissions patrimonials i donacions.

Negociació amb els Bancs

AssegurancesAutonoms

Declaració de la Renda (IRPF)

Declaració de Patrimoni

Gestió d’Arrendaments - Gestió de Subvencions

Comptabilitat - Fiscalitat (Mòduls o IVA)

Gestió Laboral ( nòmines incloses)

Consultes Jurídiques - Assessoria Fiscal

Consultoria y Gestió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD-LSSICE)

Tramitació i Gestió Finançaments directes amb ICO

Assessorament Financer

Negociació amb els Bancs

Assegurances


Empreses

Comptabilitat

Comptes Anuals (Presentació en el Registre Mercantil)

Fiscalitat (Models IVA, IAE, Retencions a compte,
declaracions anuals, INTRASTAT...)

Assessoria Fiscal - Gestió de Subvencions

Gestió Laboral ( nòmines incloses)

Consultes Jurídiques

Consultoria y Gestió LOPD-LSSICE( Llei Orgànica de Protecció de Dades)

Tramitació i Gestió Finançaments directes amb ICO

Assessorament Financer

Negociació amb els Bancs

Assegurances
Copyright © 2022 BOLMAS ASSESSORS (Bellpuig-Lleida).